Goan-toshee – Straih 1 (An Introduction – Series 1)

Ta Caarjyn as Fenee ny skeeal contoyrtys bioghit as aundyryn echey soit ayns AD69. Eiyr er Mackee as e chaarjyn choud’s t’ad streeu son cairys noi’n impiraght Romanagh as gow taitnys jeh ny skeealyn er ny fenee oc ass y Vible ta cur daue niart as creenaght.

Tra va ny skeealyn jeant hoshiaght ayns 2007 v’ad ’sy Vaarle ynrican, agh çheusthie jeh daa vlein va çhyndaays jeant ayns ny jeih glaraghyn smoo loayrit feiy’n theihll. Nish, lesh bwooise da Skimmee ny Gaelgey, ta ny skeealyn yindyssagh shoh ry gheddyn ’sy Ghaelg loayrit, lesh fo-heidlyn ’sy Ghaelg neesht

(to see episode summaries in English please click here)

Isle of man imageEpisoyd 1, Turrys Liauyr

Ta Mackee as e lught-thie cur ad hene ayns gaue jeh farg ny Romanee liorish cur aaght ’sy thie oc da daa ’neen ta nyn gemmyrkee. Trooid ny taghyrtyn oc as aa-insh skeealyn y phobble oc – er Daniel as ooig y lion, as er Yeesey as y goaill mirrilagh dy eeastyn – ta shin gynsaghey y scansh jeh dunnalys as cooney lesh sleih elley.

Episoyd 2, Carrey ayns Buill Ardey

Ta Mackee livrey ’neen Romanagh ooasle, Portia. Lesh cooney Phortia, ta Mackee as y skimmee cur y guiy boght er crout dy chosney argid ec ny mooidjeenyn Tobias as Brutacus. Trooid ny taghyrtyn oc as aa-insh ny skeealyn ard-chooishagh er Samson as Delilah, as er caarjys Pheddyr rish Cornelius, ta shin feddyn magh cre cho scanshoil as ta eaishtagh rish Jee as cur graih da sleih elley.

Episoyd 3, Leviathan 

Ta Mackee as Sollee cummey plan dy chur fo lhong chaggee foawragh ayns purt Alexandria. Ta ny skeealyn er David as Goliath as er Jee livrey Peddyr ass pryssoon cur cooinaghtyn dooin mychione coadey Yee as gyn coayl doghys arragh.

Episoyd 4, Fenee Foalsey

Ta Mackee as e lught-thie cur aaght da Caleb as Aaron. Ta ny skeealyn er Rahab as ny Speeikearyn as er Peddyr slaanaghey Aeneas as troggal Tabitha gynsaghey mychione goaill kiarail jeh fir elley as tannaghtyn doghyssagh.

Episoyd 5, Fenee dy Feer

Lurg naight dy vel irreyderyn magh çheet er y cheayn, ta Tiberius cur sarey dy vooghey y toor soilshey. Ta ny skeealyn er Gideon as ny Midianiteyn as er Ruggyr Yeesey as y Soilshaghey Magh da ny Bochillyn soilshaghey magh y scansh jeh jannoo nyn gooidshare as shirrey feeuid ayns dy chooilley pheiagh

Episoyd 6, Seyrsnys Villish 

Ta plan ec Mackee as y skimmee dy livrey kuse dy sleabyn eignit dy obbraghey ayns ny thieyn arroo Romanagh. Trooid aa-insh skeealyn er Moses as yn Oaseir Sleab Eajiptagh as er Saul er y Raad gys Damascus, ta shin gynsaghey y scansh jeh shassoo dy dunnal as reih yn raad kiart.

Episoyd 7, Caillt ayns Alexandria 

Ta Leah veg caillt ayns straiddyn cooyl yn ard-valley as trooid crout ta sleab jeant j’ee ayns sheercheirdlagh Tobias. Ta aa-insh ny skeealyn er Ruth as Naomi as Coraa Dorraghey y Samaritan Mie cooney lhien dy gheddyn magh cre cho scanshoil as ta soiaghey jeh sleih elley as shassoo nyn gaarjyn firrinagh.

Episoyd 8, Yn Eeast va Goll er Coayl 

Choud’s ta Mackee as ny ’neenyn freayll arrey er y çhapp, ta mynghaddee geid eeast argidoil as fys slane femoil da ny irreyderyn magh grainnit er. Trooid skeealyn er Peddyr as Ean slaanaghey dooinney baccagh as er Shadrach as y Choirrey Aileagh, ta shin gynsaghey y scansh jeh jannoo dy mie as tannaghtyn firrinagh.

Episoyd 9, Jannoo nyn Gooidshare

She traa Purim t’ayn, as choud’s ta Mackee, Sollee as ny paitçhyn cloie yn skeeal er Esther y Ven-rein dunnal, ta Diana cur eab er leeideil kemmyrkee trooid ny straiddyn gaueagh. T’ee aa-insh y skeeal er Joseph ass y Chyprys (Barnabas). Trooid ny skeealyn shoh, ta shin toiggal cre cho scanshoil as ta shassoo dy dunnal, as ta feoiltys.

Episoyd 10, Ratçh Cabbyl 

Ta Leah mooie er cabbyl Vackee gyn kied, as dy aashagh t’ee markiagh ny share na guilley Romanagh mhillit, ta cur y lane foee eisht dy ghoaill ayrn ayns ratçh cabbyl. Ta ny skeealyn er Joseph as e Vraaraghyn as er Philip as Simon y Fer-obbee cooney dy hoilshaghey magh da Leah as da ny fir elley cre cho scanshoil as ta maihnys as ta cummal seose keimyn ardey.

Episoyd 11, Exodus 

Ta lught-thie Vackee feaillaghey Caisht ny h-Ewnyn. Ta Portia cur lhee yn ynseyder Romanagh eck dy ghoaill jinnair, agh ta Leah cur enn er Lydia veih çheet ny quail roish shen. Ta Lydia cur er Tobias gagglaghey y clane lught-thie, agh trooid skeealyn er Moses as yn Exodus as er Yn Shibber Jerrinagh, ta’n lught-thie cur shaghey yn aggle oc as soiaghey jeh dy vel feme orroo scughey.

Episoyd 12, Gyn Bollagh Magh 

Ta Mackee as e lught-thie er n’aagail Alexandria, agh ta naight ec Sollee cur er ny fenee ain goll er-ash. T’ad çheet quail shenn noid t’er n’ynsaghey lessoon scanshoil ny ghaa. Ta’n skeeal er Jonah as yn Eeast Mooar, as Coraa Dorraghey y Vac Stroialtagh soilshaghey magh da nyn gaarjyn y scansh jeh ve biallagh as jeh streeu dy yannoo reihyn jarrooagh.

Episoyd 13, Gyn Çhyndaa Reesht

Ta Mackee as Portia as y skimmee cummey plan dy livrey Samuel ass killeen ‘sy phlaase. Ta naight boiragh currit da Portia liorish Tiberius, as ta Mackee çheet gys y reaghys smoo scanshoil jeh’n vea echey. Ta ny skeealyn er Elijah as Phadeyryn Vaal as er y Chied Chingeesh cooney lhieu toiggal y feeuid firrinagh jeh shassoo dy shickyr as jeh breeaghys Yee.